Ofset tisk

Ofset tisk

ofset tisk
Více zde: wiki

Ofset tisk je v současnosti asi nejrozšířenější tisková technika. Je založen na vzájemném odpuzování vody a mastné tiskové barvy. Ofsetová tisková deska je potažena hydrofobní (vodu odpuzující) vrstvou. Při expozici desky je tato vrstva odleptána z míst, která nemají tisknout. Při tisku se tisková deska nejdříve namočí. Voda ulpí pouze na netisknoucích místech. Poté se tisková deska potká s barevníkem a barva ulpí na desce jenom na suchých (tedy tisknoucích) místech. Pak se takto vzniklý barevný obraz přenese přes gumový (ofsetový) válec na papír. Ofsetový tisk Praha umožňuje tisknout jemné detaily i na méně kvalitní papír než knihtisk (a na papíry s jinou povrchovou strukturou než hladkou). Je to dáno gumovým přenosovým válcem, který je schopen přilnout i na povrch, který není zcela rovný.

Ofsetová tisková deska se vždy upíná na válec, jde tedy o rotační technologii. Ofsetové stroje se dělí na stroje pro tisk na jednotlivé archy (archové) a stroje pro tisk z pásu papíru (kotoučové). Pro každou barvu je vždy samostatná tisková věž.

Bezvodý ofset tisk a metoda DI (Direct Imaging)

Pod pojmem suchý (bezvodý) ofset tisk se skrývá ofsetová technologie pracující bez pomoci vody. Tisková deska je potažena vrstvou, na které se barva nedrží. Při expozici desky se v místech, která mají tisknout, vrchní vrstva odstraní (nejčastěji vypálením laserovým paprskem), čímž se odhalí vrstva spodní, která ofsetovou barvu přijímá. Této technologie se používá při tisku metodou Direct Imaging (DI), kdy se tiskové desky exponují přímo v tiskovém stroji. Nevýhodou suchého ofsetu je vznik malých částeček prachu, které se olupují z tiskové desky na pomezí tisknoucích a netisknoucích míst. Tyto částečky prachu se projevují malými bílými místy v tištěném obrazu (tzv. vypadávání barvy). Z tohoto důvodu je nutné po několika stovkách vytištěných kusů válce s tiskovými deskami přemýt, aby kvalita tisku se zvyšujícím se počtem kopií neklesala.

Tato skutečnost spolu s rychlou přípravou tisku a možností přesného soutisku bez složité montáže předurčuje DI stroje pro tisk malých nákladů. Na tomto poli se ale setkávají se silným (a stále silnějším) konkurentem digitálním tiskem.

Zde se můžete podívat, jak ofset tisk praha funguje:ofset tisk
Express dárky

Express dárky

Dodání dárků do 2-3 dnů bez potisku.

Poptat produkt


papírové dary
Papírové dary

Papírové dary

Reklamní  předměty pro  kancelář, gastronomii, papírové čepice , banery…

Poptat produkt


ofset tiskSladkosti v reklamě

Cukrovinky lze brandovat, potisknout, od 1 barvy, je možné použít různé tiskové technologie.

Poptat produkt